Khi nào cần vứt bỏ món mỹ phẩm yêu thích

Dù là thỏi son yêu hay màu mắt yêu thích thì ngay cả khi chưa dùng hết bạn cũng nên bỏ đi.

Khi nào cần vứt bỏ món mỹ phẩm yêu thích